Tohtoročná 18. misijná konferencia prebehne v dňoch 12.-14.10.2018 opäť v Mestskom kultúrnom stredisku v Modre a s témou

Druhá šanca


Konferenciou nás bude sprevádzať text "Vstaň, choď do Ninive, do toho veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem." (Jonáš 3,2).

Všetci potrebujeme druhú šancu. Božie milosrdenstvo je ústredným bodom evanjelia. Kto milosrdenstvo zažije na vlastnej koži má na výber: byť rád, že to dobre pre mňa dobre dopadlo alebo nechať sa milosrdenstvom ovládnuť a dávať ho ďalším ľuďom.

<

p>Ježišovo podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi nám ukazuje, že nie je možné milosrdenstvo prijímať a druhým ho odopierať. Ako sa teda môžeme stať nositeľmi dobrej správy o milosrdnom Bohu a zapojiť sa tak do neustále tryskajúceho prúdu Božieho milosrdenstva?

To sa nám pokúsia sprostredkovať viacerí rečníci a semináre semináre. Chceme vytvoriť priestor na spoločné stretnutia s druhými ľuďmi, pri ktorých môžeme uvidieť niečo, čo sami nevidíme. Nech sa nás Pán Boh dotkne cez svoje slovo i cez druhých ľudí.

Pokiaľ by ste chceli podporiť konferenciu, budeme radi keď nás podporíte svojimi modlitbami.

Dovoľujeme si upozorniť, že registrácia na konferenciu je už ukončená. Pokiaľ máte záujem prísť, ozvite sa organizátorom pomocou kontaktného formulára, urobíme, čo budeme môcť, ale stravu už nevieme garantovať.

Tešíme sa na stretnutie v Modre.

za prípravný tím misijnej konferencie
Oliver Vyhnánek